Phòng hạng sang

Có thể bạn quan tâm

Phòng tiêu chuẩn

Giá Từ 450.000 đ /đêm


30% sẽ được giảm cho các đặt phòng ở năm 2020. Phòng đôi tiêu chuẩn hoặc phòng có 02 giường đơn.
- 450.000 đồng/ đêm/ 1 phòng cho 2 người.
- 600.000 đồng/ đêm/ 1 phòng cho 3 người.

Phòng Sup

Giá Từ 500.000 động/ đêm


30% sẽ được giảm cho các đặt phòng ở năm 2020. Phòng sup 1 giường đôi.
- 500.000 đồng/ đêm/ 1 phòng cho 2 người.
- 600.000 đồng/ đêm/ 1 phòng cho 3 người.

Phòng đơn (1 người)

Giá Từ 300.000 đồng/ đêm


30% sẽ được giảm cho các đặt phòng ở năm 2020. Phòng đơn tiêu chuẩn hoặc phòng có 01 giường đơn.
- 300.000 đồng/ đêm/ 1 phòng cho 1 người.